Qanoon kya Kehta Hai 18 05 2018 Ramdhan mai cinema ky liye qanoon kiya khta hah...???